post

We hebben onlangs een groep kinderen gevraagd om met suggesties te komen om een leervriendelijke klas te maken voor kinderen met leerproblemen en/of ADHD.

Deze items kun je overleggen met de leerkracht van je kind:
– Laat een leerling niet hardop voorlezen in de klas als hij hier moeite mee heeft. Als het echt noodzakelijk is dat hij hardop voorleest, bereid hem hier dan op voor.
– Geef een leerling geen beurt in de klas als hij hier niet zelf om vraagt. Hierdoor zal de angst om zich vernederd te voelen in de klas afnemen.
– Spreek een signaal af die de leerling kan geven als hij een pauze nodig heeft. Geef hem dan een andere taak of sta toe dat hij even mag bewegen, voordat hij zich opnieuw focust op zijn schoolwerk.
– Zet de leerling vooraan in het klaslokaal en zoek een onopvallende manier om zijn aandacht te trekken als hij lijkt te zijn afgeleid (bijvoorbeeld je hand even laten rusten op zijn bureau).
– Wees flexibel in het geven van de extra tijd waar de leerling recht op heeft, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten tijdens een andere les, in een aparte kamer of in de bibliotheek.
– Geloof de leerling als hij zegt: ‘’ik kan het niet’’ en zoek een alternatieve manier om de taak te benaderen of wijzig de opdracht.
– Leer de leerling zijn werk te controleren –het liefst op een later tijdstip- om zijn fouten te verminderen die vaak ontstaan door een beperkte aandacht.
– Verhoog de frustratie van het kind niet door een taak te geven die hij niet aan kan, zoals het herhalen van een handschrift oefening als het kind moeite heeft met schrijven.

Laat het PROLZ weten als u andere ideeën heeft over hoe leerkrachten de ervaring in de klas van kinderen met ADHD en/of leerproblemen kunnen verbeteren.