post

De fundamenten van leren

Je kunt niet van leren houden als je er moeite mee hebt.

Leren zou eigenlijk een levenslange obsessie moeten zijn die begint op jonge leeftijd. Kinderen zouden er gepassioneerd over moeten zijn en moeten begrijpen dat leren direct gerelateerd is aan persoonlijke groei, het leven en hun carrière. Toch worden hun leerervaringen vaak gehinderd door moeilijkheden en daardoor zijn hun mogelijkheden in het latere leven mogelijk beperkter.

Tegenwoordig hebben kinderen letterlijk toegang tot de wereld door online technologie via een smartphone, computer of tablet. Kennisoverdracht is beschikbaar in een ogenblik. Leren moet een plezierige ervaring zijn en technologie kan dit voor kinderen vergemakkelijken. Op dit momenten echter, houden de meeste scholen deze nieuwe technologische trends nog niet bij en blijft het leren vaak een moeizaam proces voor kinderen.

De vraag is hoe we deze nieuwe technologieën en leermethoden in onze schoolsystemen kunnen integreren. Momenteel worden onze kinderen overspoeld door testen in de klas. Kinderen wordt echter alleen geleerd wat nodig is voor hun toetsen en de huidige leermethodes houden zich niet bezig met het lange termijn leren en leergewoonten. Scholen stimuleren het creatief denken, dingen ontdekken en nieuwsgierigheid juist niet en juist deze dingen maken het leren leuker. Technologie leert onze kinderen innovatieve manieren van denken, leert onze kinderen verkennen en leidt tot vergroting van kennis. Leerkrachten worden echter tegen gehouden in het gebruiken van nieuwe middelen door gebrek aan financiering. Niet elke school kan zich in elk klaslokaal een digitaal schoolbord veroorloven. Maar juist nieuwsgierigheid maakt het leren leuker en dit leidt dan weer tot succes op school. Als een kind geïntegreerd is door een bepaald onderwerp, zal hij tijd doorbrengen om dit onderwerp te verkennen en dit zal het leren vergemakkelijken.

Tegenwoordig is het zo, dat als een kind worstelt met school en de fundamenten van het leren niet beheerst zoals door het schoolsysteem wordt vereist, dat dit vaak een jarenlange worsteling is. Ze beginnen dan een hekel te krijgen aan lezen, schrijven en rekenen. Na verloop van tijd ontstaan er negatieve verbindingen met het leren en de worsteling blijft bestaan. Dit probleem is sterker bij kinderen met een leerstoornis. Niemand vindt het leuk om dingen te doen waar hij niet goed in is en zo zal het maken van huiswerk thuis ook een probleem worden. Hier ontwikkelt zich een vicieuze cirkel en dit komt vaak voor bij kinderen met dyslexie.

Kinderen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie kunnen beter worden in leren als ze in de goede richting geholpen worden, ondersteuning krijgen en de juiste tools krijgen. In de meeste gevallen is er hulp nodig buiten het klaslokaal. Het is van belang om het leerproces voor deze kinderen makkelijker te maken in plaats van een jarenlange strijd. Als kinderen op de juiste manier behandeld worden voor dyslexie, kan de hersenfunctie, de taalverwerking en de cognitieve verschillen verbeteren, die vaak juist de kern zijn van het probleem van dyslexie.