post

Extra tijd? Alleen als dit de beste optie is….

Er is een kritische noot over de faciliteiten die dyslectische kinderen krijgen, in dit geval de extra tijd. Soms zijn de faciliteiten niet goed afgestemd op de behoeften van het individu. Zij kunnen een excuus worden voor de school om minder te investeren in passende ondersteuning. Enkele belangrijke punten:

1. Dyslectisch betekent niet “langzaam”. Soms is het probleem juist de lesmethoden die worden gebruikt. In plaats van verhoging van de toegestane tijd om een taak te voltooien, kan het beter zijn om in plaats daarvan de taakaanpak te verbeteren. Dyslectici zijn in staat om de juiste conclusie trekken als ze de juiste weg naar informatie weten.
2. Scholen kunnen kiezen voor extra tijd, want het is goedkoop en gemakkelijk. Extra tijd legt de last bij de leerlingen om het zelf op te lossen, in plaats van te eisen dat scholen benaderingen gebruiken die bij de behoefte van dyslectische leerlingen passen.
3. Extra tijd kan stigmatiserend werken. De leerling die extra tijd krijgt voor opdrachten en toetsen komt in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere leerlingen. De extra tijd kan ook ten koste gaan van andere activiteiten die passender zijn bij de belangen en behoeften van het kind.

post

De fundamenten van leren

Je kunt niet van leren houden als je er moeite mee hebt.

Leren zou eigenlijk een levenslange obsessie moeten zijn die begint op jonge leeftijd. Kinderen zouden er gepassioneerd over moeten zijn en moeten begrijpen dat leren direct gerelateerd is aan persoonlijke groei, het leven en hun carrière. Toch worden hun leerervaringen vaak gehinderd door moeilijkheden en daardoor zijn hun mogelijkheden in het latere leven mogelijk beperkter.

Tegenwoordig hebben kinderen letterlijk toegang tot de wereld door online technologie via een smartphone, computer of tablet. Kennisoverdracht is beschikbaar in een ogenblik. Leren moet een plezierige ervaring zijn en technologie kan dit voor kinderen vergemakkelijken. Op dit momenten echter, houden de meeste scholen deze nieuwe technologische trends nog niet bij en blijft het leren vaak een moeizaam proces voor kinderen.

De vraag is hoe we deze nieuwe technologieën en leermethoden in onze schoolsystemen kunnen integreren. Momenteel worden onze kinderen overspoeld door testen in de klas. Kinderen wordt echter alleen geleerd wat nodig is voor hun toetsen en de huidige leermethodes houden zich niet bezig met het lange termijn leren en leergewoonten. Scholen stimuleren het creatief denken, dingen ontdekken en nieuwsgierigheid juist niet en juist deze dingen maken het leren leuker. Technologie leert onze kinderen innovatieve manieren van denken, leert onze kinderen verkennen en leidt tot vergroting van kennis. Leerkrachten worden echter tegen gehouden in het gebruiken van nieuwe middelen door gebrek aan financiering. Niet elke school kan zich in elk klaslokaal een digitaal schoolbord veroorloven. Maar juist nieuwsgierigheid maakt het leren leuker en dit leidt dan weer tot succes op school. Als een kind geïntegreerd is door een bepaald onderwerp, zal hij tijd doorbrengen om dit onderwerp te verkennen en dit zal het leren vergemakkelijken.

Tegenwoordig is het zo, dat als een kind worstelt met school en de fundamenten van het leren niet beheerst zoals door het schoolsysteem wordt vereist, dat dit vaak een jarenlange worsteling is. Ze beginnen dan een hekel te krijgen aan lezen, schrijven en rekenen. Na verloop van tijd ontstaan er negatieve verbindingen met het leren en de worsteling blijft bestaan. Dit probleem is sterker bij kinderen met een leerstoornis. Niemand vindt het leuk om dingen te doen waar hij niet goed in is en zo zal het maken van huiswerk thuis ook een probleem worden. Hier ontwikkelt zich een vicieuze cirkel en dit komt vaak voor bij kinderen met dyslexie.

Kinderen die gediagnosticeerd zijn met dyslexie kunnen beter worden in leren als ze in de goede richting geholpen worden, ondersteuning krijgen en de juiste tools krijgen. In de meeste gevallen is er hulp nodig buiten het klaslokaal. Het is van belang om het leerproces voor deze kinderen makkelijker te maken in plaats van een jarenlange strijd. Als kinderen op de juiste manier behandeld worden voor dyslexie, kan de hersenfunctie, de taalverwerking en de cognitieve verschillen verbeteren, die vaak juist de kern zijn van het probleem van dyslexie.