post

Extra tijd? Alleen als dit de beste optie is….

Er is een kritische noot over de faciliteiten die dyslectische kinderen krijgen, in dit geval de extra tijd. Soms zijn de faciliteiten niet goed afgestemd op de behoeften van het individu. Zij kunnen een excuus worden voor de school om minder te investeren in passende ondersteuning. Enkele belangrijke punten:

1. Dyslectisch betekent niet “langzaam”. Soms is het probleem juist de lesmethoden die worden gebruikt. In plaats van verhoging van de toegestane tijd om een taak te voltooien, kan het beter zijn om in plaats daarvan de taakaanpak te verbeteren. Dyslectici zijn in staat om de juiste conclusie trekken als ze de juiste weg naar informatie weten.
2. Scholen kunnen kiezen voor extra tijd, want het is goedkoop en gemakkelijk. Extra tijd legt de last bij de leerlingen om het zelf op te lossen, in plaats van te eisen dat scholen benaderingen gebruiken die bij de behoefte van dyslectische leerlingen passen.
3. Extra tijd kan stigmatiserend werken. De leerling die extra tijd krijgt voor opdrachten en toetsen komt in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere leerlingen. De extra tijd kan ook ten koste gaan van andere activiteiten die passender zijn bij de belangen en behoeften van het kind.

post

Hoe lees jij je kind voor?

Hoe lees jij je kind voor?

Je kunt je kind helpen door voorzichtig de aandacht naar letters en woorden op de pagina te trekken.

Voorlezen aan kleine kinderen is leuk, maar wist je dat de manier waarop je voorleest een groot verschil kan maken in het voorbereiden van je kind om te gaan lezen? Een recent onderzoek heeft laten zien dat peuters significant vooruit gaan in hun ontluikende geletterdheid, wanneer hun leerkrachten specifiek refereren aan wat er op de pagina’s staat in de boeken die ze voorlezen.

Het refereren aan wat op de pagina staat is het gebruiken van technieken om de aandacht van het kind te trekken naar de letters en woorden op de pagina, laten inzien dat clusters van letters woorden vormen, dat de letters gescand moeten worden van links naar rechts en dat woorden betekenissen hebben. Dit dient verweven te worden in het voorlezen; de plaatjes op de pagina zijn ook belangrijk om het kind te laten genieten van het lezen.

Elk woord heeft drie aspecten: wat het betekend, hoe het eruit ziet en hoe het klinkt. De ouder die deze basiskennis kan overbrengen tijdens het voorlezen aan een kind heeft een stevige basis voor het lezen gelegd.