Als Orthopedagoog

naamloos (11 van 47) kleinMijn naam is Renée Dijks en ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Ik heb mij tijdens mijn studie gespecialiseerd in de richting ‘Leerlingenzorg’ en heb mijn diagnostische aantekening behaald.

Na mijn studie heb ik mij vooral gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie en in de diagnostiek en behandeling van gedragsstoornissen die van invloed zijn op het onderwijsleerproces, zoals ADHD, ADD en ASS.
Ik heb stage- en werkervaring als orthopedagoog in zowel het speciaal basisonderwijs als in alle niveaus van het middelbaar onderwijs. Mijn taken waren hier onder andere het doen van diagnostisch onderzoek bij leerlingen, het doen van observaties, het schrijven van rapporten en het voeren van adviesgesprekken met ouders, leerkrachten en/of leerlingen, het geven van trainingen aan leerlingen, het begeleiden van leerlingen met dyslexie met ‘Taal in Blokjes’ en het bijwonen en participeren in verschillende zorgteams waarin risicoleerlingen werden besproken.
Daarnaast heb ik ervaring opgedaan als orthopedagoog in een orthopedagogische/ psychologische praktijk. Mijn voornaamste taken waren hier het doen van diagnostisch onderzoek en het behandelen van angstige kinderen door middel van het Vriendenprogramma.

Als Leerlingbegeleider en Remedial Teacher

Verder heb ik veel ervaring opgedaan in de begeleiding van leerlingen met name op leergebied. Ik heb stage gelopen als remedial teacher op verschillende middelbare scholen in Zwolle. Ook heb ik als rugzakbegeleider gewerkt op een basisschool.
Sinds 2010 werk ik als ZZP’er en ik begeleid leerlingen in de leeftijd van 5 t/m 16 jaar. De meeste van deze kinderen hebben leermoeilijkheden, soms ADHD, dyslexie, een taalachterstand of een verstandelijke beperking. De begeleiding houdt onder andere in: CITO training, begeleiding bij technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, taal en rekenen (basisschool), het helpen bij het maken van planningen (middelbare scholieren), bijles voor diverse middelbare schoolvakken, samen activiteiten ondernemen en gedragstraining.

Als Dyslexiebehandelaar

In 2011 heb ik de cursus ‘Taal in Blokjes’ gevolgd. Bij een orthopedagogische/ psychologische praktijk heb ik dyslexiebehandeling gegeven volgens de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&L methode) en de schoolversie hiervan ‘Taal in Blokjes.’
In 2012 heb ik de cursus tot ONL dyslexiebehandelaar met goed gevolg afgelegd en ben nu gecertificeerd dyslexiebehandelaar ONL. Sinds die tijd werk ik als dyslexiebehandelaar met deze methode.