ONL dyslexiebehandeling

Vanaf 1 januari 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Enkelvoudig betekent dat een kind er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag intelligentieniveau. De regeling geldt voor kinderen die na 1 januari 2000 zijn geboren.

Ik bied vanuit PROLZ dyslexiebehandeling volgens de ONL methode. Ik voldoe aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en werk samen met de Educatieve Academie. Het onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie kan worden uitgevoerd door de Educatieve Academie.

Dyslexiebehandeling in het kader van de vergoede zorg is individueel, vindt eenmaal in de week plaats en duurt 45 minuten. Gedurende een periode van 1 tot 1½ jaar krijgt een kind 40 tot 60 dyslexiebehandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Uitgangspunten bij de behandeling van dyslexie:
• Het vergroten van de lees- en spellingsvaardigheid van de leerling met een vaste methode. Hierbij ligt grote nadruk op het herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van het vloeiend lezen.
• Aandacht voor specifieke problemen van een leerling.
• Vergroten van de leesmotivatie en het kind leren omgaan met zijn leesproblemen.
• Ik hecht zeer aan een goede samenwerking met ouders en scholen. Het is belangrijk dat ouders thuis tijd vrij maken om hun kind te helpen met het extra huiswerk. Leerkrachten, intern begeleiders en ouders/opvoeders hebben een belangrijke plaats in het traject.