• Heeft uw kind moeite met lezen en/of spelling?
  • Heeft uw kind moeite om op school mee te komen?
  • Heeft uw kind een traag werktempo?
  • Heeft uw kind moeite om dingen te onthouden?
  • Heeft uw kind moeite om de aandacht bij schooltaken te houden?
  • Leerproblemen

Wanneer één of meerdere van deze vragen van toepassing is op uw kind, helpt Praktijk voor Orthopedagogiek en Leerproblemen Zwolle (PROLZ) u graag bij het werken naar een oplossing. PROLZ biedt dyslexiebehandeling en diagnostisch onderzoek aan. De praktijk richt zich met name op kinderen in de basisschoolleeftijd.