post

Dyslexie en geheugen

Een recent onderzoek uit Noorwegen heeft laten zien wat mensen met dyslexie allang weten… dyslectische leerlingen hebben ook problemen met het werkgeheugen.
Een van de meest algemene misvattingen van pedagogen over dyslexie is dat leerlingen met dyslexie alleen beperkingen hebben in het fonologisch bewustzijn. Sommige leerlingen hebben zowel problemen met het fonologisch bewustzijn als met het geheugen, maar bij de meeste leerlingen met dyslexie is het probleem met het geheugen even groot of zelfs groter dan het probleem met het onderscheiden van klanken.

Leerlingen met problemen in het auditieve werkgeheugen:

  • Hebben moeite met het volgen van conversaties als er achtergrond geluid is
  • Hebben moeite met het leren van een vreemde taal
  • Hebben moeite om iemand te volgen die een vreemde taal spreekt
  • Worden soms onterecht gezien als iemand met concentratieproblemen
  • Moeten auditieve informatie opschrijven om het te kunnen onthouden

Het is van belang om in te zien dyslectische leerlingen ook werkgeheugenproblemen hebben, omdat het werkgeheugen duidelijk trainbaar is.
Een toename van het IQ over een aantal jaar is te zien bij leerlingen die strategieën ontwikkelen om hun ideeën te organiseren en die hard werken aan taken die hun werkgeheugen trainen.
Je hoeft niet altijd dure softwareprogramma’s te kopen om het werkgeheugen te trainen – je kunt bijvoorbeeld steeds proberen om informatie die iemand aan je verteld te herhalen (verbale meditatie), gedichten of teksten uit films proberen te onthouden of anderstalige woorden proberen te onthouden door middel van een reeks plaatjes (visualisatie). Het groeperen van informative in zogenoemde ‘hapklare brokken’ kan het werkgeheugen ook uitbreiden.