post

Veel kinderen worstelen met school vanwege leerstoornissen. Terwijl dyslexie de meest bekende leerstoornis is (dyslexie is een leerstoornis waarbij kinderen moeite hebben met lezen), is dyscalculie een minder bekende, maar even ernstige leerstoornis. Dyscalculie is een leerstoornis waarbij kinderen moeite hebben om rekenkundige vaardigheden aan te leren. Hoewel veel kinderen rekenen lastig vinden, hebben kinderen met dyscalculie duidelijke moeilijkheden om rekenkundige problemen te berekenen en op te lossen en deze informatie te onthouden.

Wat is dyscalulcie?

Dyscalculie is een specifieke leerstoornis die invloed heeft op het vermogen van een kind om rekenkundige vaardigheden te leren en te onthouden. Dyscalculie heeft verschillende kenmerken, zoals moeite om cijfermatige feiten te onthouden, moeite om logische stappen te onthouden om een rekenkundig probleem op te lossen en een aversie tegen numerieke dagelijkse taken zoals het benoemen van de tijd, het plannen van afspraken of het berekenen van financiële dingen. De ernst van dyscalculie verschilt per persoon. Sommige kinderen hebben alleen moeite met rekenen in de klas, terwijl anderen ook moeite hebben met numerieke dingen tijdens het dagelijks leven.

Hoe heeft dyscalculie invloed op het leven van een kind?

Kinderen met dyscalculie vinden rekenen in de klas bijzonder moeilijk. Ze hebben moeite met optellen en aftrekken en het onthouden van de tafels. Ook hebben kinderen met dyscalculie veel uitdagingen buiten het klaslokaal. Schoolgaande kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite met het onthouden van symbolen, dit maakt het voor hen moeilijk om de betekenissen van tekens en signalen te onthouden, zoals stoptekens. Ze zijn ook vaak te laat, omdat ze moeite hebben om de tijd te benoemen en af te lezen. Kinderen met deze leerstoornis hebben ook vaak moeite met strategiespellen, zoals dammen, schaken of kaartspelletjes.
Dyscalculie kan leven en leren moeilijker maken voor een kind. Kinderen met dyscalculie kunnen echter leren om rekenen aan te pakken op een manier die voor hen werkt. Met individuele hulp voor dyscalculie, gespecialiseerde instructie en extra tijd, kunnen deze kinderen leren om goed te functioneren in een op rekenen gebaseerde wereld.